PKK (EU kontroll)

Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er noe myndighetene pålegger alle bileiere å ta på sine biler fra det året bilen fyller 4 år, og siden hvert annet år. Det er siste sifferet i registreringsnummeret som forteller når kontrollen må være gjennomført, d.v.s at siffer 1 betyr januar, 2 betyr februar osv. Merk at siffer 7 betyr november. Kontrollen kan tas 4 måneder før kontrollmåned, dette for å enklere tilpasse kontrollen til en eventuell service.
Hvis PKK tas sammen med hovedservice reduserer vi prisen med 50%.
PKK er en sikkerhetskontroll av bilen, og må ikke forveksles med service og vedlikehold.

Biltilsynet sender ikke lenger ut innkalling til PKK, det er derfor bileier sitt ansvar at bilen blir satt fram for kontroll til riktig tid.
Som kunde hos Gol Auto, og bilen er i vårt register vil vi passe på dette for deg, og sende en påminning når tiden nærmer seg. Konsekvensen av uteglemt kontroll er at bilen blir avskiltet.

Vår priser:
Personbil, alle: 895,-

Hvis du ikke er kunde hos oss, men ønsker å bli innkalt til PKK kan du fylle ut dette skjemaet, og vil ta kontakt med deg når tiden er inne for kontroll.